ร้านดอยคำ

ภูมิภาค

 กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรุงเทพฯและปริมณฑล

 ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

กรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๕๖๖๙๙๒ ต่อ ๑๔๕
แฟกซ์ ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๑

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาศิริราช

อาคารหอพักแพทย์ ๘ เลขที่ ๒ ถนนพรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ๑๐๗๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๔๔-๗๗๑๘

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เสาร์ ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา เทสโก้ โลตัส พลัส ศรีนครินทร์

อาคารโลตัส พลัส ศรีนครินทร์
เลขที่ ๙ หมู่ ๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมือง ๑๐๒๗๐ สมุทรปราการ
Tel: ๐๒-๑๗๕-๗๖๘๓
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา เทสโก้ โลตัส พระราม ๒

อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๒ เลขที่ ๘๘/๒๕๒๘ หมู่ ๖ ถนนพระราม ๒
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ๑๐๑๕๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๑๕-๓๕๓๘
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาพาราไดซ์พาร์ค

อาคารพาราไดซ์ พาร์ค เลขที่ ๖๑ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ๑๐๒๕๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๓๒๕-๙๐๗๗
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขากฟผ.

เลขที่ ๕๓ หมู่ ๒ ถ.จรัญสนิทวงศ์
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย ๑๑๑๓๐ นนทบุรี
Tel: ๐๒-๔๔๗-๕๓๙๓
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเทสโก้ โลตัส ลำลูกกา

๒๐/๖๘ หมู่ที่ ๑๘ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
Tel. ๐๒-๑๙๑-๑๖๕๕
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาโลตัสบางนา

ชั้น ๒ เทสโก โลตัส สาขาบางนา
เลขที่ ๑๔/๙ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบางนา – ตราด กม.๗
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ๑๐๕๔๐ สมุทรปราการ
Tel: ๐๒-๓๑๖-๓๑๗๑
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา SCB PARK PLAZA

อาคาร SCB PARK PLAZA ห้องเลขที่ ๓๑๓๗  ชั้น G เลขที่ ๑๙ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ๑๐๙๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๙๓๗๙๒๗๖
เวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา สัมมากรเพลส

ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ห้อง เอ๑๐๔ ชั้น ๑
เลขที่ ๘๖/๑ ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร.๐๒-๗๒๙-๘๕๒๕
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาทองหล่อ

อาคาร ๕๕ ห้อง ๑ เอฟ ชั้น ๑ ทองหล่อ ซอยทองหล่อ ๒
ถนนสุขุมวิท ๕๕ เขตวัฒนา ๑๐๑๑๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๗๑๔-๙๐๕๖
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาจรัญสนิทวงศ์

อาคารเทสโก้ โลตัส ห้องเลขที่  ๐๔๕PG๐๑๑ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๔๔ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
Tel: ๐๒-๔๓๔-๕๓๑๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต

อาคารเทสโก้ โลตัส ห้องเลขที่ ๐๓๗P๒๐๓๔ ชั้น ๒ เลข ๘๐๑ ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
Tel: ๐๒-๕๖๗-๑๔๗๗
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ เลขที่ ๒๗๐ ถ.พระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
Tel: ๐๒-๖๔๔-๕๒๑๑
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เสาร์ ๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา เทสโก้ โลตัส บางกะปิ

อาคารเทสโก้ โลตัส ชั้น ๒ เลขที่ ๓๑๐๙ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ๑๐๒๔๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๑๑๗-๐๗๐๗
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาคริสตัล พีทีที

ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที ห้องเลขที่ ๑๐๖ ชั้นที่ ๑ เลขที่ ๙๙/๖  หมู่ ๕ ถ.ชัยพฤกษ์
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
Tel: ๐๒-๐๐๐-๖๐๔๕
เวลาทำการ : ทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

อาคารรัฐประศาสนภักดี องเลขที่ BM-๑-๐๗๓/๖ ชั้นที่ ๑ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ๑๐๒๑๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๑๔๓-๗๙๗๘
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเทเวศร์

๑๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม
เขตพระนคร ๑๐๒๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๒๘-๘๖๖๗
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๘.๓๐ -๑๘.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต-นครนายก

เลขที่ ๙๐ หมู่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี ๑๒๑๑๐ ปทุมธานี
Tel: ๐๒-๕๔๙-๗๖๕๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเทสโก้ โลตัส หลักสี่

เลขที่ ๕๕๙ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน ๑๐๒๒๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๙๗๑-๒๒๒๙
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาสินธร

ห้องเลขที่ ๑๐ ชั้น G ๑๓๐-๑๓๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

Tel: ๐๒-๖๕๑-๕๐๔๔
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาโรบินสันบางรัก

อาคารโรบินสัน บางรัก ห้องเลขที่ BF-B-๑๔/๒ ชั้น BF ๑๕๒๒ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๓๐-๖๘๗๗
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร ๖๐๔ ชั้น ๑
สำนักพระราชวังสนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
Tel: ๐๒-๒๘๒-๐๖๖๑
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อาคาร ส.ธ. ชั้น ๒ เลขที่ ๑๘๗๓
ถนนพระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๘๐-๙๐๔-๔๕๐๘
เวลาทำการ :จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เสาร์ ๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาบางนาทาวเวอร์

อาคาร บางนาทาวเวอร์ ชั้น G (จี) Plaza Unit J (พลาซ่ายูนิตเจ) ๒/๓ หมู่ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
Tel. ๐๒-๐๓๐-๘๕๗๘
เวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๕๐/๒ ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร.๐๒-๐๐๕-๗๗๗๕
เวลาทำการ :จันทร์ – ศุกร์ ๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ ๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาพระบรมมหาราชวัง

เลขที่ ๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทร.๐๒-๑๖๓-๔๓๖๐
เวลาทำการ : เวลาทำการ : ทุกวัน ๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย บริษัท เปรม แอด แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

๗๓ ถนนอู่ทอง
ตำบลหอรัตนไชย อำเภออยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร ๐๓๕-๓๘๗-๓๘๘
โทร ๐๘๑-๘๔๖-๐๐๖๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น

ภาคเหนือ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเทสโก้ โลตัส หางดง

อาคารเทสโก้ โลตัส ห้องเลขที่๐๑๑GP๐๓๗ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๑ ถ.เชียงใหม่ – หางดง ต.ป่าแดด
อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
Tel : ๐๕๓-๒๗๑-๕๖๕
เวลาทำการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาฝาง

๗๒ หมู่ ๑๒ ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๑
Tel : ๐๕๓-๐๕๑-๐๒๐

เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาแม่จัน

๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
Tel : ๐๕๓-๗๗๑-๐๖๔
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาบ้านโบราณ จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเลขที่ ๒๐๓ – ๒๐๗ เฮือนแป ๒ เลขที่ ๙๕ ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ : ทุกวัน ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

 

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดลำปาง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เอนเจิล

๔๓/๓๗ ถนนท่าคราวน้อย
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐
โทร ๐๙๙ – ๑๓๖-๓๖๑๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดพิษณุโลก

โดย บริษัท อีคอนเครื่องดื่ม จำกัด

๓๗๙ ถนนบรมไตรโลกนาถ ๒
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐
โทร ๐๘๓-๑๖๖-๒๐๕๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาเต่างอย

๒๑๕ หมู่ ๔ ต.เต่างอย อ.เต่างอย
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
Tel : ๐๔๒-๗๖๑-๓๙๒
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสกลนคร

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกล-นาแก ก่อสร้าง

๑๘๑๘ ถนนรัฐวัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร ๐๙๕-๑๙๘-๙๖๘๐
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครราชสีมา

โดย บริษัท ต้นกล้าในป่าใหญ่ จำกัด

๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒ ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๙๓-๙๒๙-๓๙๒๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนสูง)

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาตมภู ฟูเอล

เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทร ๐๘๑-๑๘๖-๓๘๘๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอ สีคิ้ว)

โดย บริษัท ธนาดุลปิโตรเลียม จำกัด

๕๘ หมู่ ๑๒
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๔๐
โทร ๐๘๑-๙๕๙-๔๖๓๖
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดอุดรธานี

โดย บริษัท กุลจิตติ จำกัด

๕๓๕ หมู่ ๑
ซอยบ้านหนองบัว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
โทร ๐๙๕ – ๑๖๕ – ๔๑๙๙
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ภาคตะวันออก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา มอเตอร์เวย์ (ขาเข้า)

๘๕/๗๓ หมู่ ๑ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
Tel : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๗
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขา มอเตอร์เวย์ (ขาออก)

๔๕/๖๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
Tel : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๘
Fax : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๘
เวลาทำการ : ทุกวัน ๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดระยอง

โดย บริษัท รอแยล ฮาโมนี่ จำกัด

๔๔/๙ หมู่ ๑ ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง  ๒๑๑๕๐
โทร ๐๙๗-๐๙๘-๙๕๙๕, ๐๖๑-๕๔๕-๙๕๓๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

 

 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาปตท. หาดจอมเทียน

๙๓/๑๖ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
เวลาทำการ : ทุกวัน ๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ภาคใต้

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี

๑๓๔๓/๘ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร ๐๗๕-๔๑๙-๑๑๙
โทร ๐๘๓-๖๔๒-๒๕๔๐
โทร ๐๙๑-๘๔๗-๐๘๔๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย บริษัท เนเจอร์ ออลเทรดดิ้ง จำกัด

๑๘๗-๑๘๙ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๐๒๘
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๒๙๗
โทร ๐๘๙-๗๒๕-๑๖๘๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสงขลา

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทร์ธนา

๖/๓ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร ๐๖๑-๕๑๖-๗๗๗๒
โทร ๐๘๘-๗๘๙-๑๘๓๓
โทร ๐๘๑-๕๔๓-๙๙๕๑
โท
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสงขลา

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียงหลวง

๖๑๙/๖ ถนน ไทรบุรี
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐
โทร ๐๘๑-๙๕๗-๐๗๕๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดตรัง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูหลวงกรีนเพลส

๕๐/๑๙ หมู่ ๑๐
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐
โทร ๐๖๑-๙๔๙-๙๒๒๙
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย